MAKLUMAN

Alhamdulillah, bertemu lagi dihari-hari baru semester. Kali ini saya akan mengajar pendidikan Islam untuk KV2 Semester 6, bermula 22.7.2015 sehingga 14.8.2015, selama 3 minggu.

Saya juga akan mengajar untuk KV1 Semester 7 & 8, bermula 24.8.2015 sehingga 2.10.2015 selama sebulan setengah.

Perlu diingatkan semula bahawa, pembelajaran pendidikan islam ini, janganlah dipandang sebagai pelengkap syarat sijil akademik anda, tetapi niat selain itu, adalah untuk memperoleh ilmu yang dapat diamalkan pada masa hadapan. Teruskan perjuangan anda dengan penuh kegigihan. Allah swt tidak akan mensia-siakan usaha-usaha anda. Usaha, doa dan tawakkal pasti anda berjaya.

Saturday, August 2, 2014

TAMADUN ISLAM SEM 7:HIJRAH RASULULLAH SIRI 3


Disusun semula oleh
Drs Norazli bin Aziz
02 Ogos 2014/2:52pm

Kesan Hijrah
 1. Terbentuk sebuah kerajaan Islam yang pertama di Madinah.
 2. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah Al Munawwarah, yang bermaksud Kota Yang Bercahaya.
 3. Bermulanya tahun Hijrah dalam kelender Islam.
 4. Kedudukan Islam dan umatnya terbela dan pengaruhnya semakin kuat.
 5. Umat Islam terlepas daripada penindasan Musyrikin Makkah.
 6. Ajaran Islam dapat disebarkan ke seluruh pelusok dunia.
 7. Orang-orang Yahudi mulai tunduk kepada kepimpinan Rasulullah saw dan Islam.

Friday, August 1, 2014

TAMADUN ISLAM, ISLAM HADHARI -CERAMAH DAN NOTA TAMBAHAN

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pembahas Tamadun Islam: Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disusun semula oleh Drs Norazli bin Aziz

KONSEP TAMADUN

1.0 Pendahuluan
Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah ‘civilization’ dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan kebudayaan. Ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau.

TAMADUN ISLAM SEM 7: HIJRAH RASULULLAH SAW SIRI 2


Disusun semula Oleh:
Drs Norazli bin Aziz

Diantara peristiwa sebelum Hijrah ke Yathrib
Pada tahun 620 Masihi, beberapa orang Madinah telah datang ke Makkah secara sembunyi-sembunyi untuk berjumpa dengan Rasulullah saw yang merintis jalan kepada Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah II. Sebanyak 12 orang lelaki dan seorang perempuan telah bertemu dengan Rasulullah saw dan membawa kepada Perjanjian Aqabah 1. Pertemuan ini telah diadakan di suatu tempat, iaitu di Aqabah. 

TAMADUN ISLAM SEM 7 : HIJRAH RASULULLAH SAW SIRI 1


Disusun Semula Oleh:
Drs Norazli Bin Aziz

KONSEP HIJRAH

Hijrah darisegi bahasa ialah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah juga bermaksud perpindahan, peralihan atau perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, yakni perubahan daripada perkara yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik.

Friday, July 25, 2014

TAMADUN ISLAM SEM 7 RIWAYAT DAN KEPERIBADIAN RASULULLAH SAW SIRI 2


Disusun semula Oleh:
Drs Norazli Aziz
25 Julai 2014 (Jumaat)5:30PM

Abu Talib Memelihara Rasulullah SAW
Akhirnya baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, beliau adalah seorang peniaga, hidup dalam serba kekurangan dan mempunyai ramai anak. Abu Talib amat sayang akan Nabi Muhammad SAW disebabkan keperibadian, akhlaq dan kelakuan baginda yang baik dan seorang anak yatim. Sayangnya kepada baginda melebihi sayang kepada anak-anaknya sendiri. Antara sifat-sifat dan akhlaq mulia Nabi Muhammad SAW termasuklah:
 • bersifat terpuji seperti baik hati
 • tidak suka bergaduh, mengejek atau mengusik kawan.
 • suka menolong dan membantu oraqng yang memerlukan.
 • sentiasa bercakap benar, tidak pernah berbohong atau mungkir janji.
 • bercakap dengan bahasa yang lemah-lembut dan tidak pernah menyinggung perasaan orang lain.
 • bersifat amanah atau jujur dan dipercayai oleh orang lain sehingga baginda digelar "Al Amin" oleh masyarakat Arab.
 • sifat kerajinan baginda boleh dilihat sejak kecil lagi, iaitu Nabi berusaha membantu meringankan bebanan keluarga Abu Talib dengan cara mengambil upah menggembala kambing.
 • sifat berdikari dan berusaha dengan titik peluh sendiri dalam meneruskan kehidupan bersama Abu Talib juga menjadi amalan baginda.

TAMADUN ISLAM SEM 7 RIWAYAT HIDUP DAN KEPERIBADIAN RASULULLAH S.A.W SIRI 1


Disusun semula oleh:
Drs Norazli Bin Aziz

Keturunan Rasulullah SAW
Muhammad adalah utusan Allah SWT yang diutuskan untuk sekelian alam ini. Baginda merupakan nabi dan rosul yang terakhir dan juga penghulu segala Rosul. Rasulullah berasal daripada keturunan bangsawan Quraisy, bapanya bernama Abdullah bin Abdul Mutallib bin Abdul Manaf bin Qusaiy bin Kilab bin Kaab bin Murrah din Luai bin Ghalib.

Friday, July 18, 2014

TAMADUN ISLAM SEM 7 SIRI 7


Disusun Oleh:
Drs Norazli Bin Aziz
19.07.2014/Sabtu/5.58 am

DASAR-DASAR TAMADUN ISLAM

Memelihara nyawa dan jiwa


Tamadun Islam juga berprinsip untuk menjamin keselamatan setiap nyawa atau jiwa daripada pencerobohan manusia lain. Sebab itulah tamadun Islam melarang pembunuhan samada diri sendiri atau diri orang lain.  Sebaliknya pemeliharan diri setiap manusia daripada mara bahaya sentiasa digalakkan oleh tamadun Islam daripada sebarang tindakan yang boleh mencederakan fizikal orang lain. Allah SWT menerangkan hal ini dalam Suroh an Nisa`ayat 29 yang bermaksud: "Dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri, sesungguhnya Tuhan itu Maha Penyayang terhadapmu."